Inne usługi dla biznesu

Oprócz powyższej oferty dodatkowo proponujemy inne usługi, które mogą być potrzebne przedsiębiorcom podczas funkcjonowania na rynku rosyjskim.

I. Profesjonalne tłumaczenia dla biznesu

Rosyjscy przedsiębiorcy preferują informacje o produktach i oferty handlowe, które są zrozumiałe i nie wymagają tłumaczenia. Robimy tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na rosyjski i z języka rosyjskiego na polski. Dzisiaj na rynku istnieje wiele rożnego rodzaju ofert tłumaczeń. Naszym atutem jest to, że gwarantujemy wykonanie zlecenia na najwyższym poziomie. Służą temu kilka rzeczy.

1. Tłumaczenia z polskiego na rosyjski wykonują ludzie, dla których rosyjski jest językiem ojczystym. Natomiast z rosyjskiego na polski tłumaczą osoby posługujące się językiem polskim jako ojczystym.

2. Wszyscy tłumaczy w naszem zespole mają bogate doświadczenie w wykonaniu tłumaczeń różnego rodzaju, w tym specjalistycznych (technicznych, prawniczych, ekonomicznych, tłumaczeń stron internetowych itd.). Kiedy na przykład tłumaczymy opisy techiczne, nie można to robić w sposób niedokładny, bo tu każde słowo ma ogromną wartość i nawet drobna pomyłka może wypaczyć nam cały tekst. Znać język – to za mało, by robić dobre tłumaczenia. Koniecznie trzeba orientować się w dziedzinie, z której pochodzi tłumaczony tekst. Bowiem często, zwłaszcza dotyczy to tłumaczeń technicznych, różnice terminologii w poszczególnych językach są całkiem spore. Prawdziwe znaczenie konkretnego słowa lub wyrazu w niektórych przypadkach potrafi znacznie odbiegać od tego podanego w słownikach. Innymi słowy, właściwy odpowiednik w innym języku osobno wziętego terminu może wcale nie być jego bezpośrednim tłumaczeniem w sensie lingwistycznym. W związku z tym niezbędną jest znajomość przez tłumaczącego słownictwa z odpowiedniej dziedziny. Jest to bardzo istotne w przypadku tłumaczenia charakterystyk produktów. Natomiast jeżeli to będzie robił językoznawca nie orientujący się w temacie, to w efekcie możemy mieć tłumaczenie poprawne gramatycznie, ale nie nadające się do użytku pod względem merytorycznym, czego przykładów jest mnóstwo.

3. Uważnie sprawdzamy i redagujemy tłumaczone teksty.

Oferujemy fachowe tłumaczenia:
• ustne w trakcie negocjacji;
• ofert handlowych i cenników;
• tekstów marketingowych i reklamowych;
• stron internetowych;
• bieżącej korespondencji;
• techniczne;
• prawnicze;
• ekonomiczne;
• inne.

II. Poszukiwanie firm wspomagających działanie przedsiębiorstwa w Rosji

W działalności każdego przedsiębiorstwa istnieją rzeczy, które są niezbędne, aby mogło sprawnie funkcjonować. Firma może potrzebować księgowości, nowych pracowników, strony internetowej, reklamy, wydrukowania katalogów, notarialnego poświadczenia dokumentów itd. Niestety nie jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie te problemy, ale możemy pomóc w ich roztrzygnięciu.

Według życzenia klienta możemy dostarczyć informacje o rosyjskich:
• firmach księgowych;
• agencjach rekrutacyjnych;
• firmach projektujących i pozycjonujących strony internetowe w rosyjskim Internecie;
• agencjach reklamowych;
• drukarniach;
• biurach notarialnych;
• innych organizacjach i instytucjach, które stanowią obiekt zainteresowania klienta.

Przedstawiamy dane o wyżej wymienionych podmiotach w wybranych regionach (miastach) Rosji. Na Państwa zyczenie możemy również wystąpić w Państwa imieniu przed tymi podmiotami podczas negocjacji warunków współpracy.