Usługi

Świadczymy profesjonalne usługi skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i planujących podjęcie kroków na rynku rosyjskim. Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia interesów w Rosji na wszystkich etapach i w każdym aspekcie.

Nazsym zadaniem jest między innymi wypracowanie dla Państwa optymalnej strategii wejścia na rynek rosyjski. Po przeanalizowaniu Państwa oferty handlowej przygotujemy indywidualny plan działań rynkowych, które pozwolą skutecznie wprowadzić produkty na rynek rosyjski i pozyskać partnerów biznesowych do stałej współpracy.

Oferujemy efektywne sposoby nawiązania nowych kontaktów biznesowych na Wschodzie. Przede wszystkim możemy przygotować i przekazać zainteresowanym podmiotom dane teleadresowe i charakterystyki firm rosyjskich mogących być potencjalnymi partnerami w biznesie. Możemy udzielić informacji na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji, rosyjskiego systemu podatkowego, wymaganych zezwoleń itd., jednym słowem wszystko, co może być pomocne w trakcie planowania, rozpoczynania, a później prowadzenia biznesu w Rosji.

Dzięki naszej pomocy pozyskają Państwo cenne kontakty biznesowe. Gwarantujemy szybki dostęp do informacji często trudnej do zdobycia. Wszystkie dostarczane przez nas informacje są aktualne i sprawdzone. Również zapewniamy analizę i porady w zakresie wykorzystania przekazanych informacji. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przetwarzania zdobytych danych. Nigdy nie kończymy na dostarczeniu klientowi „suchej” informacji. Traktujemy indywidualnie każdego klienta ściśle dostosowując nasze działania do jego potrzeb.


Usługi prawne
Obsługa zagranicznych podmiotów na terenie Rosji

Badania marketingowe i analizy rynku
Aktualne analizy sytuacji ekonomicznej w poszczególnych branżach rynku rosyjskiego

Bazy zainteresowanych współpracą firm (partnerów)
Biznesowe bazy zainteresowanych współpracą firm (dostawców, odbiorców itd.) spełniających określone parametry i odpowiadających kryteriom podanym przez zamawiającego

Poszukiwanie partnerów biznesowych
Lączenie firm polskich i rosyjskich, pomoc w ustanowieniu kontaktów biznesowych i w nawiązaniu współpracy między nimi

Wywiad gospodarczy
Raporty o firmach rosyjskich, z którymi Państwo współpracują lub planują współpracę

Inne usługi dla biznesu
Profesjonalne tłumaczenia i wspomaganie funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw na rynku rosyjskim