O projekcie

Centrum Współpracy Biznesowej „Polska – Rosja” jest wspólnym przedsięwzięciem polskich i rosyjskich przedsiębiorców zorganizowanym w celu wspomagania pozytywnego rozwoju stosunków polsko-rosyjskich, czego nieodłącznym elementem jest zwiększenie wzajemnej wymiany gospodarczej.

Głównym celem CWB „Polska – Rosja” jest rozwój szeroko pojętej współpracy między polskim a rosyjskim środowiskami biznesowymi, a mianowicie:
• rozszerzenie kontaktów biznesowych między polskimi a rosyjskimi przedsiębiorcami;
• promocja polskiego biznesu w Rosji oraz rosyjskiego biznesu w Polsce;
• zwiększenie wymiany informacji o rynkach obu krajów.

Dla realizacji wyżej wymienionych celów Centrum podejmuje następujące działania:
• pomaga polskim biznesmenom w poszukiwaniu partnerów biznesowych w Rosji, a rosyjskim – w Polsce;
• udziela zainteresowanym przedsiębiorcom fachowych porad prawnych w zakresie prowadzenia interesów w Rosji;
• przygotowuje własne materiały analityczne;
• przeprowadza marketingowe badania sytuacji na rynkach poszczególnych towarów lub usług;
• organizuje wyjazdy polskich przedsiębiorców do Rosji, a rosyjskich – do Polski w celu zapoznania się z sytuacją w odpowiednim kraju oraz udziela pomocy przy pertraktacjach;
• wspiera firmy oraz osoby prywatne rozwijające wspólne projekty polsko-rosyjskie;
• uczestniczy w organizacji konferencji, forów biznesowych, branżowych wystaw, targów i prezentacji; informuje o ich przeprowadzeniu zainteresowane podmioty i pomaga chętnym wziąć udział w owych przedsięwzięciach;
• na podstawie umowy reprezentuje przedsiębiorców obu krajów i broni ich interesów w drugim państwie.

Oferta CWB „Polska – Rosja” została opracowana z myślą o potrzebach polskiego biznesu prowadzącego interesy w Rosji. Pomysł stworzenia takiego Centrum powstał w środowisku polskich biznesmenów zaangażowanych w działalność gospodarczą na Wschodzie. Specjalizujemy się w obsłudze zagranicznych podmiotów na terenie Rosji. Przejmujemy na siebie wszystkie procedury związane z usługami prawnymi dla firm i osób fizycznych, otrzymaniem niezbędnych zezwoleń. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i pomoc dla polskich przedsiębiorców wchodzących na rynek rosyjski. Dla wygody naszych klientów otworzyliśmy przedstawicielstwo na terenie Polski. Teraz mogą Państwo na miejscu i w języku polskim uzyskać potrzebne konsultacje odnośnie funkcjonowania na rynku w Rosji lub zadać pytania dotyczące świadczonych usług.

Jako jedyni oferujemy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i zainteresowanym biznesową współpracą z Rosją kompleksową obsługę na wszystkich etapach: rozpoczynając od uregulowania prawnych aspektów importu towarów do Rosji lub zakładania tam firmy bądź otwarcia przedstawicielstwa; przez poszukiwanie na miejscu partnera biznesowego i prowadzenie z nim negocjacji; i kończąc na podpisaniu z nim umowy, którą także pomagamy sporządzić.

Swoją działalność CWB „Polska – Rosja” wykonuje w charakterze koordynatora nie występując jako pośrednik w transakcjach handlowych pomiędzy stronami.

O tym, że w Rosji można zarabiać inwestując i prowadząc swój biznes, już przekonało się wielu polskich przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu.