Badania marketingowe i analizy rynku

Dzisiaj stan rzeczy w handlu zagranicznym ciągle ulega zmianom. Można jednak określić pewne tendencje panujące na rynku. Podstawą skutecznie prowadzonego biznesu jest posiadanie szerokiego spektrum dokładnych informacji, które pozwalają firmie we właściwy sposób zaplanować swoje działania na rynku. Oferujemy więc Państwu aktualne analizy sytuacji ekonomicznej w poszczególnych branżach, które stanowią obiekt zainteresowania.

Dostarczamy informacje niezbędne dla planowanej działalności na rynku rosyjskim. Zbieramy informacje o nowych rynkach zbytu, kontrahentach, możliwościach współpracy z nowymi dostawcami lub odbiorcami towarów i usług. Są one niezbędne przy rozpoczęciu działalności, jej rozszerzaniu oraz zdobywaniu nowych rynków.

Nasze badania mają na celu ugruntowanie i potwierdzenie wiedzy oraz informacji niezbędnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Wykonujemy badania rynku, sektora lub branży – przygotowujemy dane, które pozwolą ocenić atrakcyjność rynku lub planowanej inwestycji.

Oferujemy:
• analizy branżowe;
• badania rynku;
• monitoring rynku i działań konkurencji;
• monitoring mediów na określony temat (na przykład zbieranie i raportowanie informacji prasowych o konkretnej firmie, branży itp.).