Wywiad gospodarczy

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu informacji dla biznesu. Szukamy i przetwarzamy informacje gospodarcze, handlowe i finansowe. Zdobędziemy i zweryfikujemy interesujące Państwo informacje i kontakty w Rosji. Oferujemy:
• wyszukiwanie nowych dostawców towarów i usług;
• pozyskiwanie informacji o nowych rynkach zbytu i odbiorcach;
• poszukiwanie potencjalnych kontrahentów;
• weryfikację informacji zgromadzonych przez klienta.

Możemy również przedstawić informacje o aktualnej ofercie handlowej każdej z firm, o cennikach oferowanych towarów lub usług, oraz o warunkach współpracy i innych istotnych kwestiach (na przykład o wiarygodności handlowej).

Bezpieczny biznes wymaga dokładnych i autentycznych informacji o kontrahentach. Wywiad gospodarczy jest polecany szczególnie firmom handlowym przed rozpoczęciem współpracy z potencjalnym partnerem. Warto się upewnić czy dany podmiot jest godny zaufania. Wywiad gospodarczy jest bardzo pomocny również dla inwestorów, a także stanowi cenne źródło informacji o najbliższej konkurencji. Sporządzamy raporty o firmach rosyjskich, z którymi Państwo współpracują lub planują współpracę.

Przekażemy informacje o wskazanych podmiotach na rynku rosyjskim:
• pełne dane o firmie i właścicielach;
• skład osobowy, członkowie zarządu;
• powiązania kapitałowe;
• historia działalności i aktualna sytuacja firmy;
• posiadane licencje, certyfikaty, zezwolenia, patenty;
• kontrahenci (dostawcy i odbiorcy) i partnerzy firmy;
• powiązania międzynarodowe;
• kondycja finansowa i faktyczne aktywa firmy;
• konflikty prawne i finansowe na rynku krajowym lub za granicą;
• zobowiązania na rynku, kredyty, wysokość zadłużenia firmy, sprawy sądowe;
• oferta produktów;
• działania marketingowe firmy;
• pozycja na rynku;
• inne informacje na życzenie.

Do każdego raportu mogą zostać dołączone dane finansowe oraz analiza wskaźnikowa, które charakteryzują kondycję finansową firmy.