Witamy na stronie internetowej Centrum Współpracy Biznesowej „Polska – Rosja”.

Centrum Współpracy Biznesowej „Polska – Rosja” jest wspólnym przedsięwzięciem polskich i rosyjskich przedsiębiorców zorganizowanym w celu wspomagania pozytywnego rozwoju stosunków polsko-rosyjskich, czego nieodłącznym elementem jest zwiększenie wzajemnej wymiany gospodarczej.

Głównym celem CWB „Polska – Rosja” jest rozwój szeroko pojętej współpracy między polskim a rosyjskim środowiskami biznesowymi, a mianowicie:

 • rozszerzenie kontaktów biznesowych między polskimi a rosyjskimi przedsiębiorcami;
 • promocja polskiego biznesu w Rosji oraz rosyjskiego biznesu w Polsce;
 • zwiększenie wymiany informacji o rynkach obu krajów.

Dla realizacji wyżej wymienionych celów Centrum podejmuje następujące działania:

 • pomaga polskim biznesmenom w poszukiwaniu partnerów biznesowych w Rosji, a rosyjskim – w Polsce;
 • udziela zainteresowanym przedsiębiorcom fachowych porad prawnych w zakresie prowadzenia interesów w Rosji;
 • przygotowuje własne materiały analityczne;
 • przeprowadza marketingowe badania sytuacji na rynkach poszczególnych towarów lub usług;
 • organizuje wyjazdy polskich przedsiębiorców do Rosji, a rosyjskich – do Polski w celu zapoznania się z sytuacją w odpowiednim kraju oraz udziela pomocy przy pertraktacjach;
 • wspiera firmy oraz osoby prywatne rozwijające wspólne projekty polsko-rosyjskie;
 • uczestniczy w organizacji konferencji, forów biznesowych, branżowych wystaw, targów i prezentacji; informuje o ich przeprowadzeniu zainteresowane podmioty i pomaga chętnym wziąć udział w owych przedsięwzięciach;
 • na podstawie umowy reprezentuje przedsiębiorców obu krajów i broni ich interesów w drugim państwie.

 

Social media:        ►Facebook      ►LinkedIn      ►YouTube

Klienci: